Duyurular

Ana Sayfa / Duyurular

Akademik Teşvik Ödeneği Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 2 Ocak 2017 - Pazartesi

Devlet Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında bulunan akademik personelin akademik faaliyetlerine dayalı olarak Akademik Teşvik Ödeneği verilmesi ile ilgili “Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği” 31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı (3.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. İlgili Yönetmeliğe göre araştırmacıların Akademik teşvik başvurularını, kadrolarının bulunduğu Rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlıklarına, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında bölümlere, enstitülerde ise anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlıklarına yapması, başvuruların ilgili bölümlerde kurulacak Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi ve Rektörlükte kurulacak Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından karara bağlanması öngörülmektedir.

 

Araştırmacıların ilgili yönetmelikte yer alan tüm akademik faaliyetlerini YÖKSİS sistemine girmesi, buradan aldıkları çıktı ve belgeleriyle birlikte Başvuru Takvimine uygun olarak ilgili Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu’na başvurmaları gerekmektedir. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’ne göre, tüm faaliyet türlerinden toplam 30 puan ve üzerinde puanı olanlara teşvik ödeneği verileceğinden, toplam puanı 30’un altında olanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

YÖK Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, YÖKSİS’e araştırmacıların tüm temel faaliyet bileşenlerini (atıflarda dahil) ilgili modüllere girmesi sonrasında Akademik Teşvik Puanlarının da hesaplanacağı yeni YÖKSİS versiyonun hazırlanmakta olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle, YÖKSİS çıktısının akademik teşvik puan hesaplaması modülü aktif hale geldikten sonra alınması gerekmektedir.


Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği gereğince, araştırmacıların teşvik başvurularında YÖKSİS’ten alacakları form çıktı ile bilgilendirme dokümanında belirtilen kanıtlayıcı belgeleri sunmaları da gerekmektedir.


Araştırmacılarımızın bu süreçte http://tesvik.ogu.edu.tr sitesinden ilgili yönetmeliği ve bilgilendirme dokümanını okumaları, başvuru aşamasında kendilerinden talep edilecek kanıtlayıcı belgeleri ve formları hazırlamaları önemle rica olunur.


Bilgilerinize
 

                                                                                                                          ESOGÜ Rektörlüğü

 


Duyurularınızın yayımlanması için lütfen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. İletişim için
E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr