Duyurular

Ana Sayfa / Duyurular

Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi Hakkında Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 10 Temmuz 2017 - Pazartesi

İlgi:  08.06.2017 tarih 86930425-010/1899/4140 sayılı yazımız.

 

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi” Üniversitemiz Senatosunun 05.07.2017 tarih 15/05 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, EBYS web sayfasında (http://ebysweb.ogu.edu.tr/) ve ESOGÜ Bilgi-Belge bağlantısında (https://www.ogu.edu.tr/Web/BilgiBelgeDetay) yayımlanmıştır.

 

Üniversitemizin tüm birimlerinde 17.07.2017 tarihinden itibaren Üniversite/Fakülte/ Enstitü/Yüksekokul/Merkez/Birim kurul ve komisyon kararları ile ilgi yazımız ekinde gönderilen Maliye Bakanlığının yalnızca ıslak imzalı olduğunda geçerli saydığı evraklar haricindeki tüm yazışmalar idari, mali ve teknik hazırlıkları tamamlanan Elektronik Belge Yönetim Sisteminde hazırlanacak ve imzalanacaktır. Bu tarihten itibaren EBYS'de test ortamında hazırlanan giden evraklar silinecek olup, verilen sayılara ilişkin sayaç sıfırlanarak yeniden başlatılacaktır. Sistem dışında hazırlanan evraklar kabul edilmeyecek ve geçerli sayılmayacaktır. 

 

Tüm birimlerimizde gerekli önlemlerin alınmasını ve ilgili yönerge hükümleri uyarınca aşağıdaki işlemlerin tamamlanmasını önemle rica ederim.

 

                                                                             

Prof. Dr. Adnan KONUK

Rektör a.

Rektör Yardımcısı

 

 

 

1. Daha önce yapılmamış ise Yönergenin 6/b maddesi uyarınca yetki devri yazılı olarak yapılmalı ve ilgili birimlere bildirilmelidir.

2. Gerek görülen durumlarda İmza Yetki Devri; Yönergenin 7/a maddesi uyarınca “İmza Yetki Devri Formu” ile yapılmalıdır.

3. Yönergenin 10/g maddesi uyarınca Üniversite dışına fiziki olarak evrak gönderecek olan birimlerde “Bu belge elektronik imzalı aslı ile aynıdır” ibaresini içeren kaşeyi basmaya veya yazmaya yetkili personel görevlendirilerek Rektörlük Makamına bildirilmeli ve Genel Sekreterlik Bürosundan ilgili kaşe teslim alınmalıdır.


Duyurularınızın yayımlanması için lütfen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. İletişim için
E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr