İdari Personel Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 2022 - Cuma

Üniversitemizde görev yapmakta olan idari personelin, Erasmus+ Programı eğitim alma faaliyetine başvurusunda kullanılmak üzere öğrencilerimiz için düzenlenen "Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı"na katılımları uygun görülmüştür. Söz konusu sınav 10 Haziran 2022 tarihinde yapılacak olup başvurular 19 Mayıs - 02 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Sınava başvuruda bulunmak isteyen idari personelimizin ekte verilen başvuru formunu bilgisayar ortamında doldurarak imzalı bir şekilde en geç 02 Haziran 2022, saat 17:00'a kadar) Uluslararası İlişkiler Birimi'ne teslim etmesi gerekmektedir. İlgili form ve duyuru ayrıca iro.ogu.edu.tr adresinde de bulunmaktadır.


Ekli Dosyalar :

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

24 Mayıs 2022

İnternet Kullanımında Psikolojik İyi Oluş | Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Yılmaz