İklim Değişikliği Riski, Kültür ve Covid-19 İlişkisi

20 Şubat 2021 - Cumartesi

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Abdullah Yalaman’ın yazarları arasında bulunduğu “Climate risk, culture and the Covid-19 mortality: A cross-country analysis” başlıklı makale World Development dergisinde yayınlandı.

Bu makalenin yanıt aramaya çalıştığı temel soru neden bazı ülkelerin Covid-19 salgınıyla mücadelede diğerlerinden önemli ölçüde daha iyi performans gösterdiğidir. Bu kapsamda çalışmada COVID-19 bağlantılı ölüm oranlarının ülkeler arası büyük farklılıklar göstermesinde iklim değişikliği riski, iklim değişikliğine hazırlık ve kültürün rolü incelenmiştir.

110 ülke verisi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın ilk bulgusu iklim değişikliği riskinin daha fazla olduğu ülkelerde COVID-19 bağlantılı ölüm oranlarının daha fazla olduğudur. Çalışmanın ikinci bulgusu ise iklim değişikliğine göreli olarak hazır olmayan ve bireyci toplum yapısına sahip ülkelerde COVID-19 bağlantılı ölüm oranlarının daha fazla olduğudur.

Çalışmanın temel bulgularının farklı ölüm oranı tanımlamaları, farklı ekonometrik tahminciler ve pandeminin farklı dönemlerine göre farklılık göstermediği vurgulanmaktadır. 

Makaleye erişim için: World Development 2021

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
Caz & Hicaz play

Caz & Hicaz

7 Temmuz 2022

Blues Nedir?