Commissions

Home / University / Commissions

Commissions


Scientific Research Projects Commission

Academic Activities Commission

Publication Commission

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Son Soruşturma Kurulu

Trafik Kurulu

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyon Kurulu

Eğitim ve İnsani Bilimler Etik Kurulu

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Sosyal Tesisler Yürütme Kurulu

Sosyal Tesisler Denetleme Kurulu

Sağlık Kültür Spor Yürütme Kurulu

Kalite Komisyonu

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Akademik Yükseltme Atama Başvuru Koşulları Son İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Değerlendirme Komisyonu

Bologna Eşgüdüm Komisyonu(BEK)

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Komisyonu