Kimya Bölümü | TÜBİTAK 2209-A Programı'nda Onaylanan Projelerimiz

Date de publication: 24 mai 2022 - mardi

TÜBİTAK 2209-A “Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021 yılı 2. Dönemi'nde Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğrencilerimizin hazırlamış olduğu 4 proje desteklenmeye hak kazandı.

Proje 1 (4. Sınıf): Kenetlenme Tepkimeleri ile Ferrosen İçeren Yeni Heteroaromatik Yapıların Sentezi

  • Proje ekibi: Aslıhan Kara ve Buse Nur Torun | Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
  •  Danışman: Prof. Dr. Arif Kıvrak

Proje 2 (3. Sınıf): (1-Metil-2-Aril/Alkil-3-fenil-1H-indol-5-il)4-formilfenil/5-formil-tiyofen Sentezi ve Karakterizasyonu

  • Proje ekibi: Nagihan İmran, Betül, Kevser Çınar ve Mine Alagöz Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
  • Danışman: Prof. Dr. Arif Kıvrak

Proje 3 (2. Sınıf): Yeni İndol-Hidrazon Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

  • Proje ekibi: İrem Sena, Cemile Beyza Ataman ve Yağmur Şentürk | Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 
  • Danışman: Prof. Dr. Arif Kıvrak 

Proje 4 (2. Sınıf): Yeni Benzotiyofen-Hidrazon Türevlerin Sentezi ve Karakterizasyonu

  • Proje ekibi: Gamzenur Bacak, Ayşenur Kalyon ve Hilal Kulaoğlu | Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
  • Danışman: Prof. Dr. Arif Kıvrak
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

24 mai 2022

İnternet Kullanımında Psikolojik İyi Oluş | Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Yılmaz