Üniversitemiz Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu'nda

31 Oktober 2023 - Dienstag

Deprem riskini azaltmaya yönelik; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın bir araya gelmesi ile oluşturulan ve 14 üniversitenin yürütücülüğünde hayata geçirilen "Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu"nun tanıtım ve imza töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Platformun yürütücüleri arasında yer alan Üniversitemizi temsilen törene Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Volkan Karabacak katıldı.  

 

Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu ile ülkemizde deprem üretme potansiyeli bulunan fayların özelliklerinin tüm yönleriyle araştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Üniversitemizde Prof. Dr. Volkan Karabacak yürütücülüğünde gerçekleştirilecek proje 6.7 milyon TL bütçe ile desteklenmiş ve 2 yıl içerisinde Eskişehir İlini etkileyebilecek nitelikte deprem senaryolarının ortaya konması amaçlanmıştır. Proje ile ülkemiz genelinde üretilecek bilimsel veri, deprem tehlikesi altındaki alanlarda yeni oluşturulacak yerleşim alanlarının belirlenmesinde ilgili kurumlara temel oluşturacak ve böylece Türkiye Diri Fay Haritası ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellenmesine eşsiz nitelikte katkı sağlayacaktır. Ayrıca proje kapsamında yetiştirilecek lisansüstü öğrenciler ile ülkemizde deprem çalışmaları konusunda uzman açığının kapatılmasına katkı sağlanacaktır.             

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

16 Februar 2024

HUZTAM'ın Çalışmaları | Prof. Dr. Melih Kuşhan