Hukuk Fakültesi 2022-2023 Öğretim Yılı Akademik Açılışı Törenle Yapıldı

26 September 2022 - Monday

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nde 2022-2023 öğretim yılı akademik açılışı, Üniversitemiz Yönetimi’nin yanı sıra Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mehmet Özel, Eskişehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut Aygün’ün de katıldığı törenle gerçekleştirildi.

 

Törende konuşan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ramazan Erdağ, hukukun temel ve evrensel nitelikleri ile mesleki etik ilkelerin bilincinde ve bu ilkeleri uygulama iradesi bulunan, mesleğini yapabilmek için gereken teorik ve uygulama bilgisine sahip hukukçuların yetiştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Erdağ, Hukuk Fakültesi’nin bu zorunluluğun farkındalığı içerisinde oluşturduğu kadrosuyla çağın ihtiyaçlarına uygun bir hukuk eğitimi vererek, nitelikli hukukçular yetiştirebilmek amacıyla yola çıktığını söyledi. Prof. Dr. Erdağ, genç bir fakülte olan Hukuk Fakültesi’nin bu misyon ve vizyon çerçevesinde 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre devlet üniversiteleri arasında başarılı bir yer edindiğini kaydetti. 2018 yılında açılan Hukuk Fakültesi’nin 2021 - 2022 öğretim yılından itibaren öğrenci kabulüne başladığını belirten Prof. Dr. Erdağ, fakültenin 2021 yılında 60, 2022 yılında ise 80 öğrenci kontenjanı açtığını ve tüm bu kontenjanların dolduğunu belirtti. Fakültelerinin geçici olarak Ziraat Fakültesi ile aynı yerleşkede öğretim verdiğini belirten Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Ziraat Fakültesi yönetimi ve çalışanlarına misafir oldukları bu dönemde sağladıkları katkı ve destekten dolayı teşekkür etti. Halihazırda Hukuk Fakültesi’nde 27 öğretim üyesi ve 36 araştırma görevlisi bulunduğunu belirten Prof. Dr. Erdağ, öğretim üyelerinden 1’inin Profesör Doktor, 4’ünün Doçent Doktor ve 22’sinin Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda bulunduğunu, araştırma görevlilerinin 34 tanesinin ise Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi statüsünde olup, eğitimlerine görevlendirildikleri üniversitelerde devam ettiğini söyledi. Fakültede lisans eğitiminin yanında 2022-2023 öğretim yılından itibaren özel hukuk tezli yüksek lisans ve disiplinler arası ekonomi hukuku tezli yüksek lisans programlarının açılmış olduğunu belirten Prof. Dr. Erdağ, bununla birlikte Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile iş birliği yapılarak disiplinler arası sağlık hukuku yüksek lisans programının da Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin desteği ile yürütülmekte olduğunu kaydetti. 2022-2023 öğretim yılına ait müfredatın güncel tutulmakta, gelişmelerin takip edilmekte olduğunu belirten Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Hukuk Fakültesi’nin değerli hocalarının katkılarıyla açılacak olan seçmeli dersler ile de öğrencilerin uzmanlaşması yolunda çaba sarf edileceğini ifade etti. 

 

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Hukuk Fakültesi’nin 2018 yılındaki açılışının ardından gelişimini hızla sürdürmekte olduğunu ve fakültenin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin bilinen ve tercih edilen sayılı hukuk fakülteleri arasına girme hedefiyle faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi’nin çağın ihtiyaçlarına uygun bir hukuk eğitimi vererek; hukuka ve insan haklarına saygılı, özgür düşünen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, milli ve manevi değerlerimize bağlı, nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaçladığını dile getiren Prof. Dr. Çolak, nitelikli hukukçular yetiştirmenin yolunun ise kökünü tarihimiz ve kültürümüzden alan Türk hukuk sistemini özümseyip onu evrensel hukuk değerleriyle yorumlayabilecek hukuk bilgisi ve birikimini hukuk öğrencilerine kazandırmaktan geçtiğini kaydetti. Hukuk Fakültesi mezunlarının iş alanının oldukça geniş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çolak, bununla birlikte tüm bu meslek alanlarındaki rekabetin de üst seviyede olduğunu, bu bakımdan mezunlara iyi bir mesleki temel kazandırmanın önem arz ettiğini söyledi. Hukuk Fakültesi’ni her bakımdan geliştirmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için Üniversite Yönetimi olarak bugüne kadar her türlü desteği verdiklerini ve bundan sonra da vereceklerini belirten Prof. Dr. Kamil Çolak, 2022-2023 öğretim yılının Hukuk Fakültesi ve Üniversitemize hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal’ın verdiği "Hukuk Reformu ve Türk Medeni Kanunu'nun Bu Reform İçindeki Yeri" ve Prof. Dr. Alpay Hekimler’in verdiği "Değişen Dönüşen Çalışma İlişkileri ve Yakın Geleceğe Dair Bir Bakış" başlıklı açılış dersleri ile program sona erdi.    

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

31 January 2023

İHA'ların Kullanım Alanları | Öğr. Gör. Dr. Tamer Savaş