Partnerships for The Goals

Bu hedef kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşmesi için  küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü taahhütün sağlanması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi(ETTOM)
  • Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM)

 

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 mai 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak