Rüzgâr Gücü Santralleri İçin Yüksek Voltaj Doğru Akım Kullanımının Ekonomik ve Finansal Senaryoları

11 juillet 2023 - mardi

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Acaroğlu’nun, Castilla-La Mancha Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fausto Pedro García Márquez ile birlikte yazdığı “Economic viability assessments of high voltage direct current for wind energy systems” başlıklı makale Sustainable Energy Technologies and Assessments dergisinde yayımlandı. 

Dünyada şu an yaşanmakta olan ve yakın gelecekte yaşanacağı öngörülen etkileri itibari ile ülkelerdeki elektrik enerjisi üretiminin karbon temelli kaynaklardan hızla çevre dostu yenilenebilir enerji üretim sistemlerine doğru kaydırılması gerektiği güncel bilimsel çalışmalarla ortaya konulmaktadır. Elektrik üretim sektöründeki bu çalışmalara öncelikle insani sorumluluk adına ivme kazandırmak gerektiği ortada olsa ve ulusal ve uluslararası kanuni düzenlemeler ile sektör yatırımları bu yönde yönlendirilmeye çalışılsa da düzenleyicilerin gözetmeleri gereken farklı dengeler de göz önüne alındığında, sektörde oluşturacakları etkinin uzun dönemde sınırlı olacağı ortadadır. Bu nedenle serbest piyasa koşullarında maliyet efektif yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin hayata geçirilebilir olmasının oluşturacağı etki her türlü düzenlemenin ötesinde olacaktır. Bu çalışmanın temel motivasyonu budur.  Bu çalışmada özetle, rüzgâr gücü potansiyeli elektrik enerjisi üretimini mümkün kılan bölgelerde rüzgâr santrallerinden elde edilen büyük miktardaki rüzgâr gücünün elektrik enerjisi olarak enerji talebi yoğun olan bölgelere verimli ve çevreye zarar vermeden iletilmesinin, maliyet zaman döngüsünün analizi sunulmaktadır.  

Sonuç olarak, bu çalışmada rüzgâr santralleri için 1000 km havai kabloları (over head transmission lines) ile yüksek gerilimli doğru akım elektrik iletim sistemi ile alternatif bir enerji projesi önerilmektedir. Çanakkale’de (Türkiye) bulunan rüzgâr santrallerinden elde edilen elektrik enerjisi Samsun-Bafra’ya (Türkiye) iletilecektir. Gerilim kaynağı konvertörleri için nakit akışı hesaplamalı bir yaşam döngüsü maliyet analizi, bu projenin ekonomik kârlar ve çevresel koşullar açısından gelişmekte olan bir ülkede devlet sübvansiyonları ile birlikte uygulanabilir bir çözüm potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle iletim hattının kurulumu tamamlandıktan sonra enerji arzı ve güvenliği için Türkiye'ye katkı sağlaması beklenmektedir.    

 

Çanakkale ile Samsun-Bafra arasında olası bir Yüksek Voltaj Doğru Akım (HVDC) iletim hattı kurulumu önerisi.  

Makaleye erişim:  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138822009961

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 juillet 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık