Gönüllü Turizm ve Seyahat Fenomenleri

8 Aralık 2023 - Cuma

Üniversitemiz Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. İlker Kılıç, Prof. Dr. Cihan Seçilmiş ve Dr. Öğr. Üyesi Cansev Özdemir tarafından hazırlanan “The role of travel influencers in volunteer tourism: an application of the cognitive response theory” başlıklı makale Current Issues in Tourism dergisinde yayınlandı. 

Bu araştırmada bireylerin seyahat fenomenlerinin gönüllü seyahat içeriklerine ilişkin geliştirdikleri tepkiler, bilişsel tepki modelinin teorik lensi ile incelenmiştir. Araştırmanın gönüllü turizmine katılma niyetini seyahat fenomenleri üzerinden açıklıyor olması özgün katkılardan bir tanesidir. Ayrıca bilişsel tepki teorisinin fenomenler bağlamında kullanılması da araştırmanın alanyazına ve uygulamaya farklı bir perspektif sunduğunu göstermektedir. Son olarak araştırma sonucunda fenomenlerin seyahat ve turizm endüstrisinde sorumlu turizme yönlendirmesi açısından da ele alınmış olması uygulamacıları çeşitli katkılar sunmuştur.

Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezleri test edebilmek adına, partial least square structural equation modeling (PLS-SEM) kullanılmıştır. Bu yöntem birçok çalışmada kullanılmakta olup normal dağılım gerektirmeyen hem büyük hem de küçük örneklemlerin raporlanmasında kullanılabilmekte ve yapısal eşitlik modellemesini belirlemede önemli bir tutarlılık göstermektedir.

Araştırmada fenomenlerin gönüllü turizminin bir tetikleyicisi olduğunun ortaya konulması alanyazındaki bu konudaki boşluğu doldurmuş ve fenomen pazarlama kavramına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Çalışma sonuçları, fenomenlerin paylaştıkları gönüllü turizm içeriklerinin, kişilerdeki atfedilen sorumluluk, merak ve algıladıkları bilgi kalitesini pozitif olarak etkilediğini göstermektedir. Bu sonuçlar potansiyel ziyaretçilerin gönüllü turizm faaliyetlerine katılımda fenomenlerin paylaştıkları gönüllü turizm faaliyetlerine ilişkin içeriklerin önemli bir rolü olduğunu ortaya koymaktadır. Fenomenlerin paylaştıkları bu içerikleri gören kişilerde gönüllü turizme karşı merak ve sorumluluk duygularının arttığı ve gönüllü turizme katılma noktasındaki bilişsel tepkilerin oluştuğu söylenebilir. Bu çalışma, kişilerin gönüllü turizm faaliyetlerine katılma niyetlerinin oluşumunu ve fenomenlerin gönüllü turizme ilişkin pazarlama çalışmalarındaki rollerini anlama konusunda yeni bilgiler sağlayabilir. Ayrıca, çalışma bilişsel tepki teorisini turizm sektöründe sosyal medya ve davranışsal niyetler bağlamında kullanan ilk çalışmadır.

Bu araştırma, seyahat fenomenlerinin paylaştıkları içeriklerin gönüllü turizm faaliyetlerine katılma niyetlerini etkilediğini ve bu nedenle gönüllü turizm alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, acentalar ve destinasyon yöneticilerinin insanları gönüllü turizm faaliyetlerine katılmaları yönünde doğrudan etkileyebilecek influencerlara önem vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Gönüllü turizm faaliyetleri ile ilgili fenomenlerin tanıtıcı, bilgilendirici ve özendirici içerikler paylaşması, sorumlu bir turizm çeşidi olan gönüllü turizme yönelik talebi arttırabilir. Bu kapsamda gönüllü turizm faaliyetlerinin sosyal medya aracılığı ile pazarlanmasında içerik kalitesine, içeriklerin merak uyandırıcı ve kişilerin sorumluluk hissedebilecekleri şekilde tasarlanması olumlu duygular geliştirme ve gönüllü turizm faaliyetlerine katılmalarını arttıracaktır.

Makele erişim bağlantısı: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13683500.2023.2174087

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

16 Şubat 2024

HUZTAM'ın Çalışmaları | Prof. Dr. Melih Kuşhan