COVID-19 TEDBİRLERİ

 

Üniversitemiz COVID-19 Tavsiye Kurulu Tarafından Hazırlanan Kampüs Ortamları ve Eğitim Öğretim Süreçlerine Yönelik Uygulamalar

 

KAPALI OFİS | BÜRO

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1. Girişte görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe, COVID-19’un başlıca belirtileri mevcut ise içeri girmeme uyarısı) asılmalıdır.
 2. Girişte/içeride uygun yerlerde el antiseptiği/en az %70’lik alkol içeren kolonya ve maskelerin güvenli şekilde atılması için girişte en az bir tane kapalı, mümkünse pedallı üzerinde ‘maske ve eldiven atıkları’ ibaresi olan siyah poşetli çöp kovası bulundurulmalı, bunların doluluk durumu belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 3. Girişte maskesi olmayanlara maske temin edilebilmelidir.
 4. Her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılması sağlanmalıdır. Temizlik sırasında özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri vb.) temizliği günde en az iki kez yapılmalı, 1/100 çamaşır suyu ile (klor bileşiklerinin uygun olmadığı yüzeylerde %70 alkol ile) dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
 5. Çalışanların kendi arasında ve dışarıdan gelenler ile aralarında sosyal mesafeyi (1,5 metre) koruyacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
 6. Kapı-pencere açılarak ortamın sık sık havalandırılması sağlanmalı, salon tipi klimaların ve vantilatörlerin kullanılmaması sağlanmalıdır.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1. Personel, COVID-19 ile ilgili bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgilendirilmelidir.
 2. Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde su-sabunla/alkol bazlı el dezenfektanıyla el hijyeni sağlamalıdır. Ziyaretçi girişte el antiseptiği ile el hijyeni sağlamalıdır. İş yeri içinde mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmamasına/dokunulması durumunda el hijyeni sağlanmasına dikkat edilmelidir. 
 3. Personel/ziyaretçi kuralına uygun olarak maske takmalıdır, sosyal mesafe kurallarına uymalıdır.
 4. Ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kas ağrısı vb. COVID-19 şüpheli belirtileri olan personelin çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür belirtileri olan personel tıbbi maske takılı şekilde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 5. Konuk kabul ediliyorsa konuğun mekân içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır. Konuklara su dışında içecek yiyecek ikramı yapılmamasına dikkat edilmelidir.
 6. Ödeme alınıyorsa mümkün olduğunca temassız ödeme alınmasına dikkat edilmelidir. Temaslı pos cihazı kullanımı durumunda her kullanımdan sonra cihaz %70’lik alkol ile silinmelidir.

 

YEMEKHANE | KANTİN | BÜFE | ÇAY OCAĞI | DİNLENME ALANI 

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1. Girişte görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe, COVID-19’un başlıca belirtileri mevcut ise içeri girmeme uyarısı) asılmalıdır.
 2. Girişte/içeride uygun yerlerde el antiseptiği/en az %70’lik alkol içeren kolonya ve maskelerin güvenli şekilde atılması için girişte en az bir tane kapalı, mümkünse pedallı ve üzerinde ‘maske ve eldiven atıkları’ ibaresi olan siyah poşetli çöp kovası bulundurulmalı, bunların doluluk durumu belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 3. Girişte maskesi olmayanlara maske temin edilebilmelidir. Bunu sağlamak için kantinlerde/büfelerde maske satışı yapılabilir.
 4. Masalar ve sandalyeler arası mesafe 1,5 metre (tercihen 2 metre) olacak şekilde gerekirse (masa boyutu 70 cm’den küçük ise) çapraz oturulacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. Bekleme kuyrukları oluşuyorsa yerlere 1 metrelik güvenlik şeritleri yerleştirilerek sosyal mesafeyi belirleyen uygun işaretlemeler yapılmalıdır. Özellikle öğrenci yemekhanelerinde fiziki mesafe kapasiteye göre mümkün olan en uzak mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
 5. Her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılması sağlanmalıdır. Temizlik sırasında özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri vb.) temizliği günde en az iki kez yapılmalı, 1/100 çamaşır suyu ile (klor bileşiklerinin uygun olmadığı yüzeylerde %70 alkol ile) dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
 6. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkünse aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri önerilmelidir.
 7. Menaj takımları tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçaklar kâğıt cepli paketlerde tek kullanımlık şekilde sunulmalıdır.
 8. Yemek servisinde kullanılan varsa tüm araç-gereçler her kullanım sonrasında yıkanmalı ve bir sonraki kullanıma kadar temiz bir yerde muhafaza edilmelidir.
 9. Yeme-içme öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sıvı sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır, bu malzemelerin sürekliliği kontrol edilmelidir.
 10. Kapı-pencere açılarak ortamın sık sık havalandırılması sağlanmalıdır. Salon tipi klimaların ve vantilatörlerin kullanılmaması sağlanmalıdır.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1. Personel; el hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranmalıdır. Uygun kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık tıbbi maske, bone, siperlik, eldiven) kullanmalıdır.
 2. Kullanıcılar el hijyeni, maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranmalıdır.
 3. Çay ocağı-dinlenme alanlarında, yeme-içme durumunda maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı yer kapalı alan ise aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
 4. Ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kas ağrısı vb. COVID-19 şüpheli belirtileri olan personelin çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür belirtileri olan personel tıbbi maske takılı şekilde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 

DERSLİK | KONFERANS SALONU | TOPLANTI SALONU | LABORATUVAR 

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1. Girişte görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe, COVID-19’un başlıca belirtileri mevcut ise içeri girmeme uyarısı) asılmalıdır.
 2. Her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılması sağlanmalıdır. Temizlik sırasında özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri vb.) temizliği günde en az iki kez yapılmalı, 1/100 çamaşır suyu ile (klor bileşiklerinin uygun olmadığı yüzeylerde %70 alkol ile) dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
 3. Girişte/içeride uygun yerlerde el antiseptiği/en az %70’lik alkol içeren kolonya ve maskelerin güvenli şekilde atılması için girişte en az bir tane kapalı, mümkünse pedallı üzerinde ‘maske ve eldiven atıkları’ ibaresi olan siyah poşetli çöp kovası bulundurulmalı, bunların doluluk durumu belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 4. Oturma düzenleri 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olmalıdır. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten uyarı içeren görsel materyallere yer verilmelidir.
 5. Blok ders yapılmamalı, dersler arasında salonun büyüklüğüne göre en az 10 dakika ara verilerek ortamın havalandırılması sağlanmalıdır. Salon tipi klimaların ve vantilatörlerin kullanılmaması sağlanmalıdır.
 6. Geniş katılımlı toplantılarda katılımcılar arasından COVID-19 olgusu çıkması durumunda geriye dönük olarak temaslılara bilgilendirme yapılabilmesi için her bir salondaki toplantı katılımcıları ve oturma sıraları kayıt altına alınmalıdır.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1. Personel ve katılımcılar içeriye maske takarak girmeli ve içeride maske takılması sürdürülmelidir.
 2. Derslik ve salonların girişinde mümkünse maske ve mesafe kontrolü yapacak bir personel görevlendirilmelidir.
 3. Giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.
 4. Katılımcıların su dışında içecek, yiyecek tüketmesine izin verilmemelidir.
 5. Ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kas ağrısı vb. COVID-19 şüpheli belirtileri olan personelin çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür belirtileri olan personel tıbbi maske takılı şekilde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 6. Çalışanlara temizlik ve korunma kapsamında düzenli eğitim verilmelidir. Tüm çalışanlar uygun şekilde kişisel koruyucu ekipmanları kullanabilmelidir.

 

TUVALETLER | LAVABOLAR

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1. Girişe COVID-19 ile ilgili alınması gereken önlemleri (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe, alafranga tuvaletlerin kullanıldıktan ve kapağı kapatıldıktan sonra sifon ile temizlenmesi gibi tuvalette uygulanması gereken önlemler) içeren afişler asılmalıdır. Lavaboların yakınına el yıkama adımları ile ilgili afişler asılmalıdır.
 2. Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır.
 3. Mümkünse tuvalet kapıları, su ve sabun barları fotosel ile otomatik olarak açılabilmelidir. Bu imkân yoksa bu alanlar 1/100’lük çamaşır suyu ile silinmelidir.
 4. Tuvaletlerin zemini, klozet, pisuar 1/10’luk; lavabo, musluk ve batarya başlığı, kapı kolu 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık silinmelidir.
 5.  Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kaydedilmeli ve görünür şekilde asılmalıdır.
 6. El kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalıdır.
 7. Kapı-pencere açılarak ortamın sık sık doğal havalandırılması sağlanmalıdır.
 8. Tesislerde çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/lavabo olanağı sağlanmalı, el yıkama alanları artırılmalıdır.
 9. Tuvalet içinde yeterli sayıda kapalı, mümkünse pedallı çöp kovaları bulunmalıdır.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1. Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik kullanmalıdır. Temizlik sonrasında ise maskesini ve eldivenlerini çıkarıp kapalı çöp kutusuna atmalı ve el hijyeni sağlamalıdır.
 2. Büfe/kantin gibi işletmelerde iş yeri lavabosu/tuvaleti müşterilere kapalı olmalıdır.

 

KAPALI SPOR SALONLARI

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1. Girişte görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe, COVID-19’un başlıca belirtileri mevcut ise içeri girmeme uyarısı) asılmalıdır.
 2. Ortak eşya kullanılmamalıdır, ortak eşya kullanılıyorsa her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu gereklidir, gerekli kişisel malzemeler götürülmelidir, personelin çalışma tarih ve saatleri ile hizmet kullanıcılarının giriş çıkış tarih ve saat bilgileri kayıt altına alınmalıdır.
 3. Girişte/içeride uygun yerlerde el antiseptiği/en az %70’lik alkol içeren kolonya ve maskelerin güvenli şekilde atılması için girişte en az bir tane kapalı, mümkünse pedallı üzerinde ‘maske ve eldiven atıkları’ ibaresi olan siyah poşetli çöp kovası bulundurulmalı, bunların doluluk durumu belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 4. Spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Spor salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğinde 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılmalıdır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir (Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.) Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınmadan genel temizlik yapılmalıdır.
 5. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle fiziki mesafe en az 2 metre olmak üzere mümkün olan en yüksek mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır. Koşu bandı/bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmelidir. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (basit bir kırmızı renkli kordon, şerit, kasa ya da plastik duba gibi bir blokaj materyali) konulmalıdır.
 6. Yakın temas gerektiren sporlar ile takım halinde yapılan grup egzersiz ve sporlar yapılmamalıdır.
 7. Duş, soyunma odası ve sauna alanları kullanılmamalıdır.
 8. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına dikkat edilmelidir.
 9. Kapı-pencere açılarak ortamın sık sık havalandırılması sağlanmalıdır. Salon tipi klimaların ve vantilatörlerin kullanılmaması sağlanmalıdır.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1. Çalışan personel COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilendirilmelidir. Personelin tümü maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun davranmalıdır.
 2. Öğrenci ve personel spor salonu içinde de maske takmaya devam etmelidir. Yüksek efor gerektiren sporlar nefes alıp vermeyi zorlaştırabileceği için maskesiz yapılabilir.
 3. Salgın süresince yurtlarda yer alan kapalı spor salonları randevu sistemiyle, sınırlı sürede, sınırlı öğrenciyle çalışmaya devam etmelidir. Öğrenciler randevu saatine uymalıdır.
 4. Spor salonları, üyeleri ile sözleşmelerine COVID-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemelidir, öğrenci ve personel maske takmaya devam etmelidir.
 5. İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa COVID-19 korunma önlemlerinden sorumlu bir personel görevlendirilmelidir.
 6. Ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kas ağrısı vb. COVID-19 şüpheli belirtileri olan personelin çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür belirtileri olan personel tıbbi maske takılı şekilde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 

KAPALI YÜZME HAVUZU 

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1. Girişte görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe, COVID-19’un başlıca belirtileri mevcut ise içeri girmeme uyarısı) asılmalıdır.
 2. Ziyaretçi ve personel COVID-19 açısından sorgulandığında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı vb. şüpheli semptom ve temas öyküsü varsa sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
 3. Ortak eşya kullanılmamalıdır, ortak eşya kullanılıyorsa her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu gereklidir, gerekli kişisel malzemeler götürülmelidir, personelin çalışma tarih ve saatleri ile hizmet kullanıcılarının giriş çıkış tarih ve saat bilgileri kayıt altına alınmalıdır.
 4. Girişte/içeride uygun yerlerde el antiseptiği/en az %70’lik alkol içeren kolonya ve maskelerin güvenli şekilde atılması için girişte en az bir tane kapalı, mümkünse pedallı üzerinde ‘maske ve eldiven atıkları’ ibaresi olan siyah poşetli çöp kovası bulundurulmalı, bunların doluluk durumu belli aralıklarla kontrol edilmelidir.
 5. Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafeye dikkat edilmelidir.
 6. Havuzun ve havuz suyunun temizliği, dezenfeksiyonu ve rutin kontrolleri Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatına uygun olarak düzenli yapılmalıdır.
 7. Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa yüzeyleri şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.
 8. Tesis içerisinde su-sıvı sabuna erişim kolaylığı, tek kullanımlık kâğıt havlular bulunması ve sürekliliği sağlanmalıdır.
 9. Tesis içerisinde temizlik yapılırken toz çıkaran fırça, yüksek basınçlı su/kimyasal püskürtme gibi aerosol oluşturabilecek temizleme yöntemlerinden kaçınılmalıdır.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1. Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım işlemleri sırasında mümkün olduğunda FFP2/N95 maskenin yanı sıra yüz koruyucu da kullanmalıdır.
 2.  Çalışan personelin ve ziyaretçilerin tümü kuralına uygun olarak tıbbi maske kullanmalıdır.
 3.  İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa COVID-19 korunma önlemlerinden sorumlu bir personel görevlendirilmelidir.
 4. Ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, kas ağrısı vb. COVID-19 şüpheli belirtileri olan personelin çalıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Bu tür belirtileri olan personel tıbbi maske takılı şekilde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 

MESCİT | İBADETHANE  

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1. Girişte görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe, COVID-19 başlıca belirtileri mevcut ise içeri girmeme uyarısı) asılmalıdır.
 2. Seccade tek kullanımlık veya kişiye özel olmalıdır. 
 3. Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilmelidir.
 4. İçeride bulunan klima ve havalandırmalar çalıştırılmamalı, kapı ve camlar açık tutularak doğal şekilde içerinin sürekli havalandırılması sağlanmalıdır.
 5. Her namaz kılınacak alanın en uç noktalarından her yönden 1,5 metre mesafe olacak şekilde, uygun zeminde işaretleme yapılmalıdır.
 6.  Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır. Seccade kişiye özel olmalıdır.
 7. Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır. Burun sümkürme veya ağıza gargara sırasında damlacık oluşabildiğinden abdest alınan alanlarda mümkün olduğunca az kişi bulunmalıdır.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1. Maske takılarak girilmeli ve içeride de maske takılması sürdürülmelidir.
 2. Mescitlere gelecek kişilerin yanlarında şahsi seccadelerini getirmeleri sağlanmalı veya müftülüklerden tek kullanımlık seccadeler temin edilmelidir.

 

ÖĞRENCİ | PERSONEL SERVİSLERİ 

Mekân ile İlgili Alınan Önlemler

 1.  Servise alınacak kişiler arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı, solunum sıkıntısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı vb. semptomları olanlar bulunması durumunda bu kişilerin ateş ölçümü yapılarak semptomu ve ateşi olanların servise binmelerine izin verilmemelidir.
 2. Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı, şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.
 3. Araç içerisinde 1,5 metre sosyal mesafeyi korumak için servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol sıralarda cam kenarlarına oturmalıdır. Cam kenarları dolduktan sonra binen kişiler arkadan öne doğru çapraz şekilde koridorlara oturtulmalıdır.
 4. Koltuklara numara verilmeli, yukarıda ifade edilen düzene göre evden alınma sırasına göre her kişinin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir.
 5. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır.
 6. Her serviste, tur tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

Personel | Ziyaretçi Davranışları İle İlgili Alınan Önlemler

 1.  Araca inme/binme, sıra bekleme esnasında sosyal mesafeyi koruma kapsamında düzenleme yapılmalıdır.
 2.  Araç şoförü ve yolcuların tamamı maske takmalıdır.

 

 

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 Temmuz 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık