Announcements

Home / Announcements

Norm Kadro Planlaması Hakkında Duyuru

Publish Date: 2 January 2019 - Wednesday

02/11/2018 tarihli 30583 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince  Üniversitemizce norm kadro planlaması yapılarak 31.12.2018 tarihinde Personel Daire Başkanlığı’nın internet sayfasında (https://personel.ogu.edu.tr ) yayımlanmıştır.


Duyurularınızın yayımlanması için lütfen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. İletişim için
E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr