Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Webinar (Ofis365)

Starting Date: 09 April 2020

Ending Date: 09 April 2020

Organizer: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Type: Eğitim

Place: Online

Time: 11:00

Content:

Katılımcıların Linki :  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M3N2ZkMTgtNDIxNC00NjMwLWJjODktMTQwOTlmYjM3OWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cd9d82fb-ea84-45c2-87e4-5f88b9771ade%22%2c%22Oid%22%3a%221c34e0db-f30b-412d-9346-fa262253a25d%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

 

 

İlan edilen etkinlikler, salon tahsisi yazıları dikkate alınarak girilmektedir. Etkinliklerde; iptal, saat değişikliği, yer değişikliği, tarih değişikliği olması durumunda, etkinliği düzenleyen birim tarafından merkezimize en kısa sürede bildirilmesi gerekmektedir.

Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi 5088-5085

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

14 September 2021

Yunus Emre'nin Edebi Şahsiyeti | Dr. Öğr. Ü. Tuba Onat Çakıroğlu 

  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)