Öğretim Elemanlarımızın Proje Başarısı

Yayınlanma Tarihi: 30 Kasım 2023 - Perşembe

Proje Çağrısı: HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Topic-1 

Program: Horizon Europe 

Proje Adı: Model-Based Engineering Of Digital Twins For Early Verification And Validation Of Industrial Systems (MATISSE) 

Proje Türkiye Koordinatörü: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Uğur Yayan 

Proje Araştırmacıları: Prof. Dr. Ahmet Yazıcı, Doç Dr. Metin Özkan, Arş. Gör Dr. Kübra Yayan 

 

Proje Özeti:  Bilgi teknolojilerindeki bu çağdaş ilerlemeler neticesinde, günümüz endüstriyel sistemleri artık daha fazla zeka ve özerkliğe sahip hale geldi. Bu durum, doğruluk, erişilebilirlik, izlenebilirlik ve güvenilirlik gibi çeşitli kriterler açısından beklentileri artırmaktadır. Bu tür sistemlerin izlenmesi, analiz edilmesi ve teşhis edilmesi son derece önemli bir konum kazanmıştır ve bu durum, dijital ikizler gibi sanallaştırma ve simülasyon çözümlerinin geliştirilmesine önayak olmuştur.  Dijital ikizler, aslında gerçek sistemlerin veya süreçlerin sanal temsilleridir ve bu temsiller, tahmin, analiz, test ve simülasyon gibi alanlarda gerçek zamanlı dijital karşılıklar olarak işlev görür. Dijital ikizlerin geliştirilmesi, oldukça karmaşık bir süreci içerir. Bir yandan, sistemin farklı soyutlama seviyelerinde çeşitli yönlerine odaklanmayı mümkün kılan dijital ikizler geliştirmeyi kapsar. Diğer yandan, dijital ikizlerin, sistem özelliklerine ve ilgili soyutlama seviyesine göre doğruluğunu garanti altına almalı ve modellerin değiş tokuşunu ve özgeçmişini içeren dijital ikizler arasındaki iletişimi sağlayan bir federasyonu mümkün kılmaktadır.  Bu proje, dijital ikizlerin otomatik olarak oluşturulmasını, sürekli olarak doğrulanmasını ve karmaşık endüstriyel sistemlerin doğrulanması ve onaylanması için çok alanlı ve otomatik bir dijital ikiz araç zincirinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Projenin, bu sistemlerin değer sürelerini azaltarak ve son kalitelerini artırarak, bu alanlardaki verimliliği olumlu yönde etkileyeceğini öngörmekteyiz.

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

16 Şubat 2024

HUZTAM'ın Çalışmaları | Prof. Dr. Melih Kuşhan