11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi

Yayınlanma Tarihi: 1 Ocak 2013 - Salı

Ülkemizde 1985 yılında Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde “Ulusal Kimya ve Kimya Mühendisliği Kongresi” adıyla başlayan kongre, 1994 yılından itibaren iki yılda bir olmak üzere “Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi” adı ile devam etmektedir. İlk olarak bu tarihte ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde yapılmıştır (UKMK-1).

 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 2-5 Eylül 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan bu kongrenin on birincisi (UKMK-11) aracılığıyla, mesleklerine uzun yıllar emek vermiş bilim insanları ile genç kimya mühendislerinin bir araya gelmesi sağlanarak, meslek birliğinin güçlendirilmesi ve ayrıca Kimya Mühendisliği öğrencilerine yönelik bir tasarım proje fuarı gerçekleştirerek kimya mühendisi adaylarını, öğretim elemanları ve sanayiden gelen katılımcılarla buluşturmak ve onlara çalışmalarını paylaşma imkanı sunmak da amaçlanmaktadır.

 Üniversite ve sanayi kuruluşlarından 500’ün üzerinde katılımcının beklendiği UKMK-11’de kimya mühendisliği alanındaki güncel çalışmalar aşağıdaki 11 farklı konu başlığı altında sunulacak ve tartışılacaktır:

-Biyoteknoloji
-Çevre Dostu Teknolojiler
-Enerji Teknolojileri
-Kimya Mühendisliği Eğitimindeki Son Gelişmeler
-Moleküler Simülasyon
-Nanoteknoloji ve Malzeme Teknolojisi
-Proses Modelleme, Optimizasyon ve Kontrol
-Reaksiyon Mühendisliği ve Katalizörler 
-Sanayi, ARGE ve İstihdam (Panel) 
-Taşınım Olayları Ayırma İşlemleri
-Termodinamik

 

 UKMK-11 Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN

ESOGÜ Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı

  

Duyurularınızın yayımlanması için lütfen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile iletişime geçiniz. İletişim için
E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr

  • ESOGÜ Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)