Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak “Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi” Genel Değerlendirme Toplantısına Katıldı

26 Temmuz 2022 - Salı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun desteklediği, enerji dağıtım sektörü için hazırlanan “Yerli Enerji Yerli Teknoloji” projesinin genel değerlendirme toplantısı EPDK ev sahipliğinde Ankara’da düzenlendi. Toplantıya projenin akademik paydaşı olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni temsilen katılan heyette Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral ve ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yazıcı da yer aldı.          

 

Toplantıda konuşan EPDK Başkan Yardımcısı Hacı Ali Ulutaş, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan ve ESOGÜ Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yazıcı milli ve yerli yazılım çalışmalarında Üniversite-Sektör işbirliğine yönelik proje özelinde yapılan çalışmalar ve devamında ihtiyaç olan güçlü işbirliklerinin önemini ifade ettiler.

 

Yaptığı konuşmada proje kapsamında Üniversitemizin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgilendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak şunları söyledi: “Bilindiği üzere internet ve bilgisayar merkezli dijital çağda, yapay zekâ ile diğer yenilikçi teknolojilerin üretim ve kullanımları ülkelerin kalkınmalarında belirleyici rol oynamaktadır. Faaliyet alanlarının sistematik yönetiminde yol haritası oluşturmak, strateji üretmek toplumların bekası için hayati önem taşımaktadır.   

 

Bu gerçeklik ortamında, küresel dünyanın gereklilikleri doğrultusunda yol alarak bilimsel çalışmalarımızı faydalı ekonomik ürünlere dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığımızı belirtmek isterim. Üniversitemizin misyon ve vizyonunda da belirtildiği üzere toplumun, kamu ve özel sektörün gereksinimlerini dikkate alarak ülkemizin öncelikli alanlarıyla uyumlu ve araştırma altyapısını destekleyen mekanizmalar oluşturmaya gayret ediyoruz. Yapay zekânın farklı alanlardaki endüstriyel uygulanmalarına ilişkin, önde gelen ulusal ve uluslararası projelerde yer alıyor, hayata geçirdiğimiz uygulama ve araştırma merkezleriyle çalışmalarımızı sistematikleştiriyoruz.  

 

Kurduğumuz Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi çeşitli tematik araştırma alanlarında akıllı sistemlerin araştırılması ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Burada, çalışması tamamlanan ‘Yerli Enerji Yerli Teknoloji’ projesi dahil olmak üzere akıllı fabrika, robotik, tarım, akıllı şehirler, bilgi güvenliği, 5G gibi alanlarda faaliyetler yürütülmekte, ulusal ve uluslararası paydaşlarla iş birliği çalışmaları yapılmakta, pratik çözümlerle kullanıma hazır ürünler geliştirilmektedir. Üniversitemiz bu alandaki çalışmalarıyla uluslararası arenada boy göstermeye başlamıştır. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi geçtiğimiz yıl, merkezin laboratuvarı olan Akıllı Fabrika ve Robotik Laboratuvarı (IFARLAB) ile Avrupa merkezli Dijital İnovasyon HUB ağına katılım sağlayan Türkiye’deki ilk üniversite olmuştur. Katılım süreci dahilinde Dijital Avrupa Programı (DAP) müzakerelerinin yürütüldüğünü de belirtmek isterim.

 

‘Yerli Enerji Yerli Teknoloji’ projesinde 2021 başından beri yapılan çalışmalara Üniversitemizden 15 öğretim üyesi katkı sağlamıştır. Araştırmalarda yapay zekâ ve makine öğrenimi başta olmak üzere blok zinciri, artırılmış veya sanal gerçeklik gibi farklı yenilikçi teknolojilerin enerji dağıtım sektöründeki uluslar arası literatür ve uygulamaları analiz edilmiş, sektörde kullanılan mevcut yazılımlar değerlendirilmiştir. Enerji dağıtım firmaları ile yapılan farklı çalıştaylarla da yenilikçi teknolojilerin mevcut yazılımlardaki kullanım durumları ele alınmıştır. Siz paydaşların dile getirdiği sorunlar göz önünde bulundurularak yapılan toplantılarda enerjide yerli yazılım geliştirebilmek için bütüncül bir yaklaşım gerektiren Yazılım Ekosistemi oluşturulması ihtiyacının olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyacın giderilmesine katkıda bulunmak üzere Üniversitemiz bünyesinde kurulmaya başlanan ‘TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ ile Eskişehir ve çevresinde ihtiyaç duyulan girişimcilik ekosistemine yeni bir halka eklenmiştir. Burada yazılım, akıllı sistemler, enerji, sağlık, medikal, biyoteknoloji, ileri malzemeler başta olmak üzere birçok inovatif fikre ve girişimciye ev sahipliği yapılacaktır. Bu projeyle yerli ve milli çözümler üreten firmaları, mühendislik bölümlerimiz başta olmak üzere enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu farklı bölümlerden öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi bir araya getirmek istiyoruz. Bu iş birliği içinde milli ve yerli çözüm üretmenin yanı sıra değer de ihraç edecek yazılım ve sistemlerin geliştirileceğine inanmaktayız. ‘Yerli Enerji Yerli Teknoloji Ar-Ge Projesi’nin ülkemiz ve enerji dağıtım sektörü için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

 

Yerli Enerji Yerli Teknoloji proje çalışmaları EPDK başta olmak üzere ELDER ve 21 elektrik dağıtım şirketi, Gazbir-Gazmer ve 11 doğal gaz dağıtım şirketi ve akademik paydaş olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından yürütüldü. Yapılan çalışmalarda Enerji dağıtım sektöründe 170 farklı markanın kullanım detayları incelendi ve analiz sonuçlarında yabancı menşeli yazılımlara yapılan ödemelerin toplamda payının %90 civarında olduğu görüldü. Yabancı menşeli yazılımlara 140 milyon dolar ile 160 milyon dolar arasında ilk sahip olma lisans bedeli ödendiği tahmini yapıldı. Ayrıca, enerji dağıtım sektöründe yabancı menşeli yazılımlara ilk sahip olma lisans bedeli ile ilişkili olarak her yıl 30 ile 35 milyon dolar arasında lisans bakım bedeli ödendiği tahmin ediliyor. Proje çalışmaları sonucunda enerji dağıtım sektöründe milli ve yerli yazılımların kullanımı için Yazılım Ekosistem önerisi de sunuldu.  

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 Mart 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir