Üniversitemiz ile Türkiye Maarif Vakfı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

31 Ekim 2022 - Pazartesi

Üniversitemiz ile Türkiye Maarif Vakfı arasında eğitim alanında iş birliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol imza töreni Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ ve Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ile Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün’ün katılımları ile gerçekleşti.

 

Protokol kapsamında Üniversitemiz ile Türkiye Maarif Vakfı’nın yapacağı iş birliğinde; eğitim faaliyetlerinin mümkün olduğu ölçüde karşılıklı desteklenmesi, Türkçe eğitiminin ve Türk kültürünün yaygınlaştırılması, dil eğitimlerine ilişkin karşılıklı tecrübe ve bilgi birikimlerinin paylaşılması, akademik araştırmaların desteklenmesi, eğitim programlarının oluşturulması ve zenginleştirilmesi, ortak araştırma-geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi, müfredat ve materyal temini, uzaktan eğitim sistemleri altyapısının kurulumuna destek verilmesi, uluslararası öğrenci programlarını ve öğrenci hareketliliğini güçlendirecek programların düzenlenmesi, Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde, öğrencilerin Türkiye’de yükseköğretime yönlendirilmesi, Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)’na destek verilmesi, Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyet gösterdiği ülkelerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin uluslararası iş birliği projeleri gerçekleştirmesinin kolaylaştırılması, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Türkiye Maarif Vakfı’nın yurt içi ve yurt dışındaki personeli için organize ettiği hizmet içi eğitim çalışmalarına akademik destek sağlaması ve ülkemizin kültürel özgünlüklerinin korunması için yapılacak çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.        

 

Kuruluşundan günümüze kadar nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştiren, ülkemizin eğitim çalışmalarına önemli katkılarda bulunan Üniversitemiz ile eğitim alanında çok boyutlu özgün çözümler geliştirmek ve dünya genelinde büyük bir eğitim hamlesi başlatmak amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Maarif Vakfı’nın kuracağı iş birliklerinin; uluslararası öğrencilerin amaca uygun bir şekilde ülkemizdeki üniversitelere yönlendirilmesine, Türkçe’nin ve Türk kültürünün yaygınlaşmasına, akademik çalışmaların desteklenmesine, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve Türkiye’de yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.   

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 Mart 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir