Yulafın Tahıl İyot İçeriğini ve Kalitesini Artırmada Biyolojik Aktif İyot ve Potasyum İyodür Uygulamalarının Karşılaştırılması

10 Kasım 2023 - Cuma

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İmren Kutlu, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdilek Gülmezoğlu ve Krakow Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sylwester Smolen’in yazarları olduğu “Comparison of Biologically Active Iodine and Potassium Iodide Treatments in Increasing Grain Iodine Content and Quality of Oats” başlıklı makale Journal of Plant Growth Regulation dergisinde yayınlandı. 

İyot, tüm canlı organizmaların yaşamsal fonksiyonlarını sürdürebilmeleri için gerekli bir besin elementidir. Tahıllar arasında besin değeri en yüksek olan yulafın iyotla zenginleştirilmesi, mikro element ve iyot eksikliğinden kaynaklanan yetersiz beslenme ve sağlık sorunlarının hafifletilmesinde önemli bir adım olacaktır. Yulaf bitkisine tohum, toprak ve yapraktan uygulanan biyolojik olarak aktif iyot (BAI) ve potasyum iyodürün (KI) tane verimi, tane proteini, beta-glukan, asit deterjan lifi (ADF), nötr deterjan lifi (NDF), tane potasyum ve iyot içeriği üzerine etkileri araştırılmıştır. Sonuçlar, yulaf yetiştiriciliğinde temel gübrelemeye ek olarak yaprağa iyot püskürtmenin, yüksek verim ve kalitenin yanı sıra besin değeri yüksek ürün elde edilmesine katkı sağlayabileceğini ortaya koymuştur. BAI içeren ürün, kimyasalların kullanımını kısıtlayacağından çevre dostu bir uygulama olarak önerilebilir. 

Makaleye erişim için: https://link.springer.com/article/10.1007/s00344-022-10744-9

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
Mezuniyet 2024 play

Mezuniyet 2024

5 Temmuz 2024