Yenilenebilir Enerji Yoluyla Plastikten-Yakıta Teknolojiler Uyarlanarak Yeşil Bir Ekosisteme Ekonomik Geçiş Nasıl Sağlanabilir?

22 Şubat 2024 - Perşembe

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hakan Acaroğlu’nun, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli Dr. Mustafa Güllü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'dan Prof. Dr. Nüket Sivri ve Castilla-La Mancha Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fausto Pedro García Márquez ile birlikte yazdığı “How can there be an economic transition to a green ecosystem by adapting plastic-to-fuel technologies through renewable energy?” başlıklı makale Sustainable Energy Technologies and Assessments dergisinde yayınlandı.

 

Plastikler insanlığın bugünkü yaşam biçimini kısmen de olsa tanımlamaya yardımcı olmakta ve plastik atıklar giderek artan bir sorun oluştururarak yüksek CO2 emisyon oranlarına yol açan ekonomik verimsizliklere ve çevresel bozulmaya neden olan ciddi bir endişe halini almaktadır. Bu sorunun aşılması için büyüyen dünya ekonomisinde plastik ve enerji üretimi ve davranışlarına ilişkin düzenleme ve politikaların yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, karar vericiler için ekonomik yolları teşvik etmeyi amaçlayan bu çalışma, “Yenilenebilir enerji yoluyla plastikten-yakıta teknolojiler uyarlanarak yeşil bir ekosisteme ekonomik geçiş nasıl olabilir?” sorusuna ekonometrik teknikler (zaman serisi yaklaşımları) üzerinden kanıtlarla yanıtlar vererek ülkelere çeşitli politika önerilerinde bulunmaktadır. Çalışma bulgularına göre, yenilenebilir enerji üretimi ve CO2 emisyonlarındaki artış plastik üretiminde azalmaya neden olurken, yenilenemeyen enerji  üretiminde (fosil yakıtlar) bunun tersi geçerli olmaktadır. Çalışmada çevresel bozulma, enerji üretimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler küresel bir bakış açısıyla yürütülmektedir ve bunun sonucunda çalışmada kullanılan tüm veriler dünya ortalama değerlerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla makalenin bu öncü yönünün gelecekte plastik-yakıt teknolojilerinin uyarlanarak küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik birçok çalışmaya (örneğin: spesifik ülkeler ya da ülke grupları) referans çalışması olması beklenmektedir. Makale, yenilenebilir enerjinin üretimi ve kullanımının, ülkelerin ekonomik kalkınma düzeyleri açısından ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle çok önemli bir adım yoluyla çevre dostu üretim ve tüketim kalıpları açısından ülkelere (özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere) nasıl fayda sağlayabileceğini göstermektedir.

Makaleye erişim bağlantısı: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138824000870

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

5 Nisan 2024

Ramazan Bayramı'nın Önemi | İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Arı