İlahiyat Fakültesi’nden Cumhuriyetin 100. Yılına Armağan Kitap: “Biz ve Öteki” Multidisipliner Bir Çalışma

Publish Date: 10 November 2023 - Friday

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Arı'nın editörlüğünde, alanında uzman ve Üniversitemizde görev yapan akademisyenlerin de yazdıkları bölümlerle katkıda bulundukları “Biz ve Öteki” başlıklı multidisipliner çalışma, Uluslararası Kitap Dünyası Yayınları arasında basılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında, Cumhuriyetimize armağan olarak basılan kitapla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlu Olsun play

Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlu Olsun

9 November 2023