Öğrenci Affı Başvuru Duyurusu

Publish Date: 27 July 2022 - Wednesday

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı kanunun 35. maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 83. maddesi kapsamındaki öğrenci affından yararlanmak isteyen ön lisans, lisans ve lisansüstü programı öğrencilerimiz ile daha önce kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar af başvuru sürecine ilişkin usul ve esaslara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasından ulaşabilirler. 

 

Caz & Hicaz play

Caz & Hicaz

7 July 2022

Blues Nedir?