Öğretim Üyemizin Proje Başarısı

Yayınlanma Tarihi: 15 Eylül 2023 - Cuma

Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk’ün yürütücüsü olduğu ”Innovative Tools To Digitize The East And West Cultural Heritage: A Digital Game Design Methodology Guide" isimli proje, Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) kapsamında yüksek puan alarak ikinci sırada, 400.000 euro bütçe ile desteklenmeye değer bulundu.

 

Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim için İşbirliği Ortaklıkları (KA220-HED) kapsamındaki proje başvurularının değerlendirme sürecinde Ulusal Ajansa sunulan 135 proje dış değerlendiriciler tarafından içerik değerlendirmesine tabi tutuldu. Değerlendirme sonucunda toplam 7 proje desteklenmeye değer bulundu ve projeler Ulusal Ajans tarafından tek bir listede aldıkları puana göre sıralandı.

 

Bu kapsamda Üniversitemiz öncülüğünde yürütülecek söz konusu 30 aylık projede İtalya, İspanya, Azerbaycan, Ukrayna ve Türkiye'den toplam 8 ortak yer alacak. Projenin ana çıkış noktasını, son dönemde tüm dünyada oluşan deprem vb. afetler sonucunda yok olma tehlikesi altında olan sosyo-kültürel ve yaşamsal değerleri içeren somut ve somut olmayan kültürel mirasın, dijital ortama aktarılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması oluşturmaktadır. Bunu yaparken diğer taraftan doğu ve batı kültürünün miras değerlerini genç nesillere öğretebilmek için dijital oyunlar bir araç olarak kullanılacak, farklı ülkelerin sahip olduğu kültürel değerlerin nasıl oyunlaştırılabileceği konusunda yenilikçi bir metodoloji geliştirilecektir.    

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 Temmuz 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık