YÖK'ten Üniversitemize Öncelikli Alan Misyonu

3 Mayıs 2023 - Çarşamba

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 15 bilim alanında 25 üniversiteye “Öncelikli Alan Misyonu” verdi. “Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi” YÖK’te düzenlenen toplantı ile tanıtılırken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ne Sağlıkta Dijital Teknolojiler alanında öncelikli alan misyonu verildi. Toplantıda Üniversitemizi Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak temsil etti.  

 

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin yerel, bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınma ile Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerine doğrudan katkıda bulunmalarının hedeflendiğini belirtirken, bu ihtiyaçlara yönelik cevaplar sunabilmek için yükseköğretim kurumlarının misyonlarını çeşitlendirmelerinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu ifade etti. Üniversite misyonlarındaki çeşitliliğin yükseköğretimde akıllı ve tematik uzmanlaşmayı sağlayarak yükseköğretimde dönüşüme hizmet eden bir mekanizma olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özvar, bu sayede üniversitelerin kapasite ve yetkinliklerine göre kalite ve mükemmeliyet odaklı bilim üretebilme, bölgesel ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleme, araştırma veya eğitim ağırlıklı çalışmalar yapma, ulusal hedefler kapsamında öncelikli çalışma alanlarına katkı sunma gibi tematik roller üstlenebilmelerinin sağlandığını söyledi. YÖK olarak üniversitelerde program bazlı öne çıkan ve diğer üniversitelerle gerek performans gerek kapasite bakımından rekabet edebilen akademisyenlere destek sağlamayı amaçladıklarını kaydeden Prof. Dr. Özvar, bu programların belli süreyle kapasite ve performans takiplerinin yapılacağını ve süreç içerisinde devam edebilen ve öne çıkan program veya bölümlerin destekleneceğini ifade etti. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Özvar öncelikli alanlarda uzmanlaşan üniversitelerin rektörlerine berat takdim etti.    

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

5 Nisan 2024

Ramazan Bayramı'nın Önemi | İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Arı