Tuz Stresi Altındaki Fasulye Bitkilerinin Fizyolojik ve Enzimatik Özelliklerinin Korunması İçin Uygun Hümik Asit Uygulama Yöntemleri

10 Kasım 2023 - Cuma

Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İmren Kutlu ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdilek Gülmezoğlu’nun yazarları olduğu “Suitable Humic Acid Application Methods to Maintain Physiological and Enzymatic Properties of Bean Plants Under Salt Stress” başlıklı makale Gesunde Pflanzen dergisinde yayımlanmıştır. 

 

Tuzluluk, dünyanın kurak ve yarı kurak bölgelerinde tarımsal üretimi küresel anlamda tehdit eden önemli bir abiyotik stres faktörüdür. Kök bölgesinde artan tuzluluk, bitki büyümesine zarar verir ve vejetatif ve generatif bitki gelişim dönemlerinde besin alımını engeller ve sonuçta biyokütleyi ve ürün verimini azaltır. Tuzluluk stresi altında bitkilerin verimliliğini korumak için organik veya inorganik maddeler kullanılır. Hümik asit (HA), kuraklık ve tuzluluk dahil olmak üzere çeşitli çevresel streslere karşı bitki toleransının arttırılmasında önemli bir rol oynar. Hümik maddeler, istenmeyen sıcaklık, düşük ve yüksek toprak reaksiyonu ve toprak tuzluluğu gibi stres koşulları altında bazı toksik elementlerin alımını engelleyerek bitki büyümesini destekler. Hümik asit hücre zarının geçirgenliğini arttırır ve mikro besinlerin alımını kolaylaştırır.

 

Kutlu ve Gülmezoğlu, tuzlu koşullarda yetiştirilen fasulye bitkilerinin toprak, yaprak ve toprak+yaprak HA uygulamasının fizyolojik, enzimatik ve mikro besin elementi alımına etkisi araştırdıkları çalışmalarında, HA'nın fasulye bitkilerinin fizyolojik özellikleri, enzim aktiviteleri ve mikro besin elementi alımı üzerindeki etkileri göz önüne alındığında elde edilen sonuçlar, HA'nın hafif ve orta tuzluluk altında toprak+yapraktan uygulanmasının tuz zararını azaltacağını ve bitkiye katkı sağlayacağını bulmuşlardır.

 

Makaleye erişim için: https://link.springer.com/article/10.1007/s10343-022-00766-4 

 

İletişim için E-posta: basinhalk@ogu.edu.tr
Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlu Olsun play

Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlu Olsun

9 Kasım 2023