Zero Hunger

 

Bu hedef kapsamında açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirmek, başta çocuklar olmak üzere tüm insanların yıl boyunca yeterli besine sahip olmasını, küçük çiftçilerin desteklenmesini ve arazi, teknoloji ve piyasalara eşit erişimlerini destekleyen sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesini,  tarımda verimliliği artırmak için altyapıya ve teknolojiye yatırım yapılmasını sağlamak amaçlamaktadır.

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 Juli 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık