Responsible Consumption and Production

Bu hedef kapsamında daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin yaratılması, satıcı ve tüketici düzeyinde küresel kişi başına gıda atığının yarı yarıya azaltılması, gıda güvenliğinin arttırılması ve kaynakları daha verimli kullanan bir ekonomiye geçişin sağlanması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mai 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak