Affordable and Clean Energy

Bu hedef kapsamında herkesin erişilebilir enerjiye kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve termal enerji gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak, yenilenebilir enerji üretiminin artmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 Juli 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık