Affordable and Clean Energy

Bu hedef kapsamında herkesin erişilebilir enerjiye kavuşmasını sağlamak için güneş, rüzgar ve termal enerji gibi temiz enerji kaynaklarına yatırım yapmak, yenilenebilir enerji üretiminin artmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mai 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak