Decent Work and Economic Growth

Bu hedef kapsamında sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik yenilikleri teşvik etmek, girişimcilik ve iş imkanlarının teşvik edilmesi, zorla çalıştırma, kölelik ve insan ticaretinin ortadan kaldırması, tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlaması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

30 Mai 2023

Yakıt Pilleri | Prof. Dr. Hilal Demir Kıvrak