Lungs and Plevra Application and Research Center

Hakkında:  2012 yılında kurulan APKAM, akciğer ve plevra kanserlerinin araştırılmasında klinik ve temel birlimler arasında iş birliği sağlayan bir birimdir. Merkezin amacı sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürmede akciğer kanseri ve plevra kanserlerinin epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik özellikleri, tanı ve tedavileri, sosyal ve psikolojik maliyetleri, kanser-birey-psikoloji–toplum ilişkileri konusunda araştırmalar yaparak uluslararası bilime ve sağlık politikalarına katkıda bulunmaktır.

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ

Web Sitesi: https://www.akcigerplevrakanser-esogu.org/

İletişim adresi: ESOGÜ Hastanesi yeni bina giriş katı Pulmoner Onkoloji Ünitesi

E-posta: muzaffermetintas@gmail.com guntuluak@mynet.com

Telefon:  0 (222) 239 29 79 / 7070-7050-7051-7052

Implementation and Research Centers

Mezuniyet 2024 play

Mezuniyet 2024

5 July 2024