Yunus Emre Research Center

Hakkında: Yunus Emre’nin düşünce, görüş ve eserlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma ve yayma yönünde çalışmalar yapmakta; Yunus Emre’nin yaşadığı bölge olarak Eskişehir yöresinin yerel kültürüyle ilgili dil, edebiyat, tarih ve folklor araştırmaları yaparak çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Kamil SARITAŞ

Web Sitesi: https://yumer.ogu.edu.tr/

Implementation and Research Centers

Mezuniyet 2024 play

Mezuniyet 2024

5 July 2024