Rektör Yardımcıları

Ana Sayfa / Üniversitemiz / Yönetim / Rektör Yardımcıları

Rektör Yardımcıları


 

 

Prof. Dr. Adnan KONUK

 

 

Adnan KONUK; 1959 Nazilli doğumludur. 1980 yılında Zonguldak, Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinden maden mühendisi olarak mezun olmuş ve 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Maden İşletme Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1988 yılında Anadolu Üniversitesinde Doktorasını tamamlamış ve aynı yıl içerisinde Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atanmıştır. Dr. Adnan KONUK 1994 yılında Maden Ekonomisi Bilim Dalında doçent ünvanını almış ve 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Maden İşletme Anabilim Dalında profesör kadrosuna atanmıştır.

 

Prof.Dr. Adnan KONUK 1993-2000 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1996–1999 yılları asında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Temsilciliği, 2000–2002 yılları arasında Yabancı Diller Bölümü Bölüm Başkanlığı, 2002-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühühenslik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, 2002-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üniversite Senatosu Üyeliği, 2009-2011 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliği görevlerini yapmış olup, 2011 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üniversite Senatosu Üyeliği görevini yürütmektedir.

 

Prof.Dr. Adnan KONUK’un, uluslararası indekslerce taranan dergilerde yayınlanmış 8 makalesi, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 19 makalesi, bildiriler kitabında basılmış 21 ulusal ve uluslararası bildirisi bulunmaktadır.

 

 
 

 

Prof. Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

 

 

İlhami ÜNLÜOĞLU; 1958 Sivrihisar doğumludur. 1976’da Eskişehir Anadolu Lisesi’nden, 1982 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Başçiftlik/Tokat, Çifteler ve Eskişehir il merkezinde çalışmayı takiben, 1988-1991 yıllarında SB Ankara Hastanesi’nde aile hekimliği uzmanlık eğitimini almıştır. 1987 ve 1991 yıllarında Eskişehir Sağlık Müdür yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Ünlüoğlu; Eskişehir AÇSAP Merkezi’nde çalışmasını takiben 1991’de Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. (Aile hekimliğinin ülkemizde ilk akademisyenidir.) 1998’de doçent olan Dr. Ünlüoğlu, 2004 yılında profesörlüğe atanmıştır. 

 

Aile Hekimliği Anabilim Dalı (kurucu) başkanlığının yanı sıra; Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri, Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK) kurucu başkanlığı, ESOGÜ Hastanesi başhekim yardımcılığı ve başhekimliği görevlerinde bulunmuştur. 2006 yılında Aile Hekimliği Uyum Eğitimleri Eskişehir İl Eğitim Koordinatörlüğü görevini yürütmüştür. 2007-2010 yılları arasında Eskişehir Sağlık Yüksekokulu (ESYO) Müdürlüğünü yapmıştır. 

 

Dr. Ünlüoğlu, ayrıca; 1997’den bu yana SHMYO Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı (kurucu) Başkanlığını yapmakta ve kurucularından olduğu Aile Hekimliği Eğitim Araştırma Derneği (AHEAD) başkanlığını ve Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) Mütevelli Heyet Başkanlığını ve Üniversite Hastaneleri Birliği yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. 

 

Dr. Ünlüoğlu, 5’i uluslararası olmak üzere 14 bilimsel kuruluşun üyesi ve Paramedik Derneği’nin “Onur” üyesidir. Otuz iki derginin editörler kurulu üyeliği veya hakemliğini yapmış/yapmakta olan Dr. Ünlüoğlu’nun dördü uluslararası olmak üzere 8 bilimsel ödülü, biri yurt dışı olmak üzere, 6 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası toplam 159 makalesi ve 243 bildirisi mevcuttur. 

 

İlhami Ünlüoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

 

 

 

Prof.Dr. Ahmet ÇABUK

 

Ahmet ÇABUK; 1977 Ankara doğumludur. 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuş, 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı’nda Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans programına başlamış aynı zamanda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2001 yılında yüksek lisans tamamlamış, 2005 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Biyoloji Anabilim dalı Mikrobiyoloji alanında Doktorasını tamamlamıştır. 2006 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Dr. Ahmet ÇABUK 2009 yılında doçent unvanını almış ve 2014 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda profesör kadrosuna atanmıştır.

 

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK, 2008-2011 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2009-2016 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı,  2012 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanlığı, 2013 yılından itibaren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, 2016 yılı itibari ile TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği çalışma grubu üyesi olup Eskişehir il temsilciliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulu Fen Edebiyat Fakültesi Seçilmiş üye olarak görevini sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK’ un ulusal uluslararası dergilerde 57 adet makalesine 1000’den fazla atıfı, ulusal uluslararası kongrelerde sunulan 84 bildirisi ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

 

Ahmet ÇABUK, evli ve 2 çocuk babasıdır.