Rektör Yardımcıları

Ana Sayfa / Üniversitemiz / Yönetim / Rektör Yardımcıları

Rektör Yardımcıları


 
 

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

            1977 yılında Ankara'da doğan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 1999 yılında aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 2001 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında ise doktorasını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Biyoloji Anabilim Dalı'nda Mikrobiyoloji alanında tamamlamıştır. 2006 yılında Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2009 yılında aynı anabilim dalında doçent unvanını almış ve 2014 yılında profesör kadrosuna atanmıştır.

            Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 2008-2011 yılları arasında ESOGÜ Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2009-2016 yılları arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Prof. Dr. Ahmet Çabuk, 2012 yılında başladığı ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini ve 2013 yılında başladığı ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ETTOM) Müdürlüğü görevini ise halen sürdürmektedir. 2016 yılı itibari ile TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Üyesi ve Eskişehir İl Temsilcilisidir. 2017 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, bu görevini halen sürdürmektedir.

            Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış 66 adet makalesi, ulusal/uluslararası kongrelerde sunulan 97 bildirisi, yürütücü ve araştırmacı olarak yer aldığı 32 bilimsel araştırma projesi ile uluslararası kitaplarda bölüm yazarlıkları ve alanında aldığı patentleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Ahmet Çabuk’un yayınlarına yapılmış 1200'den fazla atıfı olup h-endeksi 17'dir.

            Prof. Dr. Ahmet Çabuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ

            Kayseri doğumlu olan Prof. Dr. Ali Arslantaş, 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı unvanını almıştır. 1995-1997 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında öğretim görevlisi, 1997-2003 yıları arasında yardımcı doçent, 2003-2008 yılları arasında doçent doktor olarak görev yapmıştır. 2009 yılından itibaren aynı anabilim dalında profesör olarak çalışmaktadır. 1998-2000 yılları arasında Hastane Genel Kurul Üyeliği, 2000-2003 yılları arasında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Prof. Dr. Ali Arslantaş, 2004-2006 yıllarında Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca 2007-2009, 2009-2011 ve 2011-2013 yılları arasında 6 yıl süreyle Türk Nöroşirürji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Yönetim Kurulu üyeliği, ikinci başkanlığı ve Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Bu görevlerine ilaveten 2011-2013 yılları arasında Turkish Spine Society (Türk Omurga Derneği) Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Ayrıca 2017 yılından itibaren Tıp Dekanlar Konseyi Yürütme (Yönetim) Kurulu üyesidir. 2000 yılında Amerika’da University of California at San Fransisco (UCSF)'da spinal cerrahi üzerine çalışmıştır.

            2016 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Ali Arslantaş, 2017 yılından itibaren de Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. 22.05.2018 tarihi itibarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.

            Prof. Dr. Ali Arslantaş'ın 50 tanesi uluslararası olmak üzere 94 makalesi, 34 uluslararası bildirisi, 34 kitapta bölüm yazarlığı bulunmaktadır. 7 kitapta editörlük yapmıştır. Bu kitaplardan ikisi Türkiye’den spinal cerrahi alanında yazılan ilk İngilizce eserlerdir. Editörlüğünü yaptığı “Principles of Spinal Surgery“ kitabı 114 yazarlı 100 bölümden oluşan ve 1160 sayfalık bir eser olup 60 farklı departmandaki bilim adamlarıyla oluşturulmuş bir kaynak eserdir. Yayınlarına yapılmış uluslararası 600'den fazla atıfı olup h-endeksi 13'tür. Türk Beyin Cerrahisi Derneği'nin her yıl verdiği Prof. Dr. Mahir Tevruz Araştırma ve Bilim Ödülü'nü 2003 ve 2004 yıllarında üst üste iki kez kazanmasının yanı sıra yaptığı çalışmalar toplam 7 bilimsel çalışma ödülü almıştır.

            Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

 

Prof. Dr. Zeki YILDIZ

            1962 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Zeki Yıldız, 1986 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden mezun olmuş, aynı yıl Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1989 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı Uygulamalı İstatistik Bilim Dalında yüksek lisans programını tamamlamış, 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Anabilim Dalı Uygulamalı İstatistik Bilim Dalı’nda doktorasını tamamlamıştır. 1995 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent olarak atanmıştır. Prof. Dr. Zeki Yıldız 2007 yılında doçent unvanını almış ve 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İstatistik Bölümü Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı’nda profesör kadrosuna atanmıştır.

            Prof. Dr. Zeki Yıldız, 2007-2009, 2013-2016 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği doçent temsilcisi, 2014-2018 yılları arasında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği profesör temsilcisi görevlerini yürütmüştür. Türk İstatistik Derneği üyesidir. 22.05.2018 tarihi itibarıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atanmıştır.

            Prof. Dr. Zeki Yıldız’ın ulusal/uluslararası dergilerde yayınlanmış 28 adet makalesine 100’den fazla atıfı, ulusal/uluslararası kongrelerde sunulan 19 bildirisi ve ulusal kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır.

            Prof. Dr. Zeki Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.