Genel Sekreterlik

Rektörlük Özel Kalem ve Rektör Yardımcılığı Sekreterya İşlemleri, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato İşlemleri ve Yazışmaları, Rektörlük Yazı İşleri, Gelen Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri yürütülmektedir.

Yönetim

Genel Sekreter: Bayram Kaplan
Genel Sekreter Yardımcısı: Harun Yoldaş
Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekterlik 26480 Eskişehir
Telefon: 0 (222) 239 49 37 - 5036

Web Sitesi: https://gensek.ogu.edu.tr/

Fax: 0 (222) 229 14 18

E-posta: gensek@ogu.edu.tr

Görevleri:

• Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak
• Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak
• Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek
• Üniversite İdari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak
• Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek
• Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak

Bibliyofil play

Bibliyofil

12 Nisan 2021

İki Şehrin Hikayesi | Dr. Ömer Fatih Eser

 
  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)