Decent Work and Economic Growth

Bu hedef kapsamında sürdürülebilir ekonomik büyüme, daha yüksek verimlilik düzeyleri ve teknolojik yenilikleri teşvik etmek, girişimcilik ve iş imkanlarının teşvik edilmesi, zorla çalıştırma, kölelik ve insan ticaretinin ortadan kaldırması, tam ve üretken istihdam, tüm kadınlar ve erkekler için insana yakışır iş sağlaması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • İstatistik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 July 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık