Responsible Consumption and Production

Bu hedef kapsamında daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin yaratılması, satıcı ve tüketici düzeyinde küresel kişi başına gıda atığının yarı yarıya azaltılması, gıda güvenliğinin arttırılması ve kaynakları daha verimli kullanan bir ekonomiye geçişin sağlanması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 July 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık