Life Below Water

Bu hedef kapsamında deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmek, kirlenmeden korumak ve ayrıca okyanus asitlenmesinin etkilerini ele almak, Uluslararası hukuk vasıtasıyla korumanın ve okyanus temelli kaynakların sürdürülebilir kullanımının artırılmasına, okyanuslarımızın karşı karşıya olduğu sorunların bazılarının hafifletilmesine katkıda bulmak amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Toprak ve Su kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOSKAM)
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 July 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık