Life on Land

Bu hedef kapsamında ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi karasal eko-sistemlerin koruması ve eski haline getirilmesi, ormansızlaşmanın durdurulması ve böylece iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması, doğal yaşam alanları ve biyo-çeşitliliğin kaybını azaltması amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Toprak ve Su kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOSKAM)
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 July 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık