Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Onur İlkesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin tüm mensupları aşağıda sunulan “ESOGÜ Onur İlkesi”ni benimser:

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin tüm mensupları onurlu kişilerdir; öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler, güvenilir, sorumluluk sahibi kişiler olarak yalnızca hak ettikleri başarı ve saygınlığı üstlenir ve sahiplenirler; olgu, belge, bilgi ve verilerin kullanımında, değerlendirme ve sunumunda dürüst ve adil davranırlar.”

Caz & Hicaz play

Caz & Hicaz

7 Temmuz 2022

Blues Nedir?