Akciğer ve Plevra Kanserleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkında:  2012 yılında kurulan APKAM, akciğer ve plevra kanserlerinin araştırılmasında klinik ve temel birlimler arasında iş birliği sağlayan bir birimdir. Merkezin amacı sağlıklı ve kaliteli yaşam sürdürmede akciğer kanseri ve plevra kanserlerinin epidemiyolojik, etyolojik, patogenetik özellikleri, tanı ve tedavileri, sosyal ve psikolojik maliyetleri, kanser-birey-psikoloji–toplum ilişkileri konusunda araştırmalar yaparak uluslararası bilime ve sağlık politikalarına katkıda bulunmaktır.

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Muzaffer Metintaş

Web Sitesi: https://www.akcigerplevrakanser-esogu.org/

İletişim adresi: ESOGÜ Hastanesi yeni bina giriş katı Pulmoner Onkoloji Ünitesi

E-posta: muzaffermetintas@gmail.com guntuluak@mynet.com

Telefon:  0 (222) 239 29 79 / 7070-7050-7051-7052

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Bibliyofil play

Bibliyofil

12 Nisan 2021

İki Şehrin Hikayesi | Dr. Ömer Fatih Eser

 
  • Meşelik Kampüsü
  • Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No: 4
  • 26040, Odunpazarı - ESKİŞEHİR
  • Tel: 0(222)239 37 50 - Fax: 0(222)229 14 18
  • Web: http://www.ogu.edu.tr
  • E-mail: ogrisl@ogu.edu.tr
  • ESOGÜ KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Adresleri
  • eskosmangaziuni@hs03.kep.tr
  • esoguhastane@hs03.kep.tr (Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)
  • esogudishastane@hs03.kep.tr (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi)