Yunus Emre Araştırma Merkezi - YUMER

Hakkında: Yunus Emre’nin düşünce, görüş ve eserlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma ve yayma yönünde çalışmalar yapmakta; Yunus Emre’nin yaşadığı bölge olarak Eskişehir yöresinin yerel kültürüyle ilgili dil, edebiyat, tarih ve folklor araştırmaları yaparak çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Merkez Müdürü: Prof. Dr. Kamil SARITAŞ

Web Sitesi: https://yumer.ogu.edu.tr/

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

7 Mart 2023

Depremin Psikolojik Etkileri |     Dr. Öğretim Üyesi Kerim Selvi