Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı

Bu hedef kapsamında yeni iş imkanları yaratma ve enerji verimliliğini artırma gibi ekonomik ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulmak için teknolojik ilerleme sağlamak, bilgi ve birikime eşit erişimi sağlamanın yanı sıra yenilik ve girişimciliği geliştirme açısından, dijital eşitsizliği gidermek amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi(ASİST)
  • Bor Uygulama ve Araştırma Merkezi ( BORAM)
  • İleri Malzeme Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARUM)
  • Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi(ETTOM)
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 Mart 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir