Amaçlar İçin Ortaklıklar

Bu hedef kapsamında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleşmesi için  küresel ortaklık ve işbirliği için güçlü taahhütün sağlanması ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi
  • Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi(ETTOM)
  • Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM)

 

Caz & Hicaz play

Caz & Hicaz

7 Temmuz 2022

Blues Nedir?