Sudaki Yaşam

Bu hedef kapsamında deniz ve kıyı eko-sistemlerini sürdürülebilir biçimde yönetmek, kirlenmeden korumak ve ayrıca okyanus asitlenmesinin etkilerini ele almak, Uluslararası hukuk vasıtasıyla korumanın ve okyanus temelli kaynakların sürdürülebilir kullanımının artırılmasına, okyanuslarımızın karşı karşıya olduğu sorunların bazılarının hafifletilmesine katkıda bulmak amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Toprak ve Su kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOSKAM)
ESOGÜ Gündem play

ESOGÜ Gündem

28 Mart 2023

Diş Hekimliğinde Yapay Zekâ Uygulamaları | Doç. Dr. Elif Bilgir