Eşitsizliklerin Azaltılması

Gelir eşitsizliğinin önlenmesi için mali piyasalar ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesini iyileştirmek, en düşük gelirli %10’u güçlendiren, cinsiyet, ırk ve etnik kökene bakmaksızın herkesin ekonomik katılımını destekleyen sağlam politikaların benimsenmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

  • Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM)
Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli? play

Tercih Döneminde Nelere Dikkat Edilmeli?

17 Temmuz 2024

Dekan Yrd. Dr. Öğr. Üyesi | Esra Orum Çattık