Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Bu hedef kapsamında kentleri güvenli ve sürdürülebilir kılmak, güvenli ve erişilebilir konut sağlamak, gecekonduları dönüştürmek, toplu taşımacılığa yatırım yapmak, kamusal yeşil alanlar yaratmak, kentsel planlama ve yönetimi hem katılımcı hem de kapsayıcı olacak şekilde iyileştirmek amaçlanmaktadır.

Üniversitemizde bu hedef kapsamında faaliyet gösteren uygulama ve araştırma merkezlerimiz aşağıdaki gibidir:

 

  • Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (ESOGÜDAM)
Caz & Hicaz play

Caz & Hicaz

7 Temmuz 2022

Blues Nedir?